dijous, 22 de desembre de 2011

EL GOVERN ENS ROBA!

EL GOVERN ENS ROBA!

El Departament informa que ha pagat el sou mensual de desembre sense la paga extra i ha descomptat l'IRPF del sou i de l'extra.

La part del líquid que hem cobrat  correspon al salari mensual.

•       No s'ha cobrat res en concepte de paga extra.

•      La retenció practicada però, correspon a les dues quantitats; és a dir, al salari i a la paga extra que encara no hem cobrat. Això explica perquè hem cobrat menys que al mes de novembre. 


El personal laboral ha cobrat el salari més el complement de productivitat. La retenció practicada correspon a la totalitat del cobrat i a la paga extra que encara no han cobrat.

Quan cobrarem la paga de nadal? 

Cobrarem el 80% de la paga, com a mínim, segons informacions del Departament, el 28 de desembre.


•       Aquest càlcul afecta a tot el personal de la Generalitat.

Amb aquesta retenció doble, sense haver cobrat la paga extra,  estem sufragant la mala gestió econòmica i l'endeutament del Govern de la Generalitat.

  
En cap moment ens han comunicat cap mena d'informació sobre aquest canvi.